Over VvE Beheer

Wat zijn de taken van Direct VvE Beheer? Waarom zijn deze belangrijk? Wij leggen het uit.

Direct VvE Beheer Grafiek

Waarom is een professionele VvE Beheerder belangrijk?

Op het moment dat een gebouw/complex wordt gesplitst in meerdere appartementsrechten moet er volgens de wet een Vereniging van eigenaren (VvE) opgericht worden.

De vereniging van eigenaren (VvE) behartigt de gezamenlijke belangen van de eigenaren.

Een VvE wordt vaak als lastig gezien en veelal hebben de leden geen tijd, zin of de benodigde kennis om alle zaken goed voor de VvE uit te zoeken en te regelen.

Meer dan eens wordt de VvE een slapende VvE en wordt er niets meer gedaan tot er problemen ontstaan, er schade ontstaat, er groot onderhoud gepleegd moet worden, er vragen vanuit de gemeente of geld verstrekkers worden gesteld.

De gevolgen van een slecht of zelfs niet functionerende VvE kunnen vergaande consequenties hebben. Een voorbeeld: een VvE heeft al jaren een te lage VvE bijdrage en er is niet veel gespaard in het reserve fonds. Ook is er bespaard op het onderhoud wat de leden zelf eigenlijk niet eens in de gaten hadden totdat de VvE werd aangeschreven door de gemeente dat er per direct onderhoud uitgevoerd dient te worden. Het dak heeft wegens achterstallig onderhoud zodanige schade opgelopen dat het compleet vervangen dient te worden. Dit is vaak een zodanig grote kostenpost (soms tienduizenden euro’s) dat de VvE niet over voldoende financiën beschikt en de leden verplicht zijn om een (grote) eenmalige storting te doen.

Op het moment dat u als VvE lid dit geld niet heeft zal u moeten lenen of in het uiterste geval uw appartementsrecht moeten verkopen om aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

Het is dan ook verstandig om een professionele VvE Beheerder in de arm te nemen die u veel zorgen en werkzaamheden uit handen kan nemen en u kan adviseren omtrent allerlei belangrijke zaken aangaande de VvE.

Bij het zoeken naar een beheerder spelen meerdere factoren een rol. Graag neem ik u mee naar een aantal aandachtspunten:

VvE Checklist Direct VvE Beheer

Geld

Het beheer uit handen geven kost geld. Op het eerste gezicht lijkt dit veel geld te kosten. Toch kan een professionele beheerder de VvE veel geld besparen en voor onnodige kosten behoeden. Vaak werkt de beheerder samen met leveranciers waardoor een scherpere prijs en/of betere garantievoorwaarden kunnen worden bedongen. Ook kan een beheerder helpen met het verminderen en ondervangen van risico`s waardoor de VvE niet met onverwachte (of onnodige) kosten geconfronteerd wordt.

VvE-Beheer-Offerte
Direct VvE Beheer FAQ

Tijd

Een goede beheerder bespaart u veel tijd. Het beheren en bijhouden van een VvE vraagt veel tijd. Zo ook het op de hoogte blijven van nieuwe regels en ontwikkelingen.

MJOP

Een actieve professionele beheerder controleert het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en kijkt of dit nog voldoet. Zo nodig zal de beheerder dit in overleg met de VvE aanpassen naar de wensen en mogelijkheden van de VvE.

Financieel en administratieve duizendpoten

De administratie (bonnen, kasboeken, grootboeken), het bepalen van de bijdrage, het opstellen van een MJOP, het budget voor het onderhoud beheren, het bijhouden van het ledenbestand en het verwerken van mutaties is veel werk. Bij een kleine VvE is dit soms nog wel zelf te doen maar al snel wordt dit teveel om het zelf er even bij te doen. Een professionele beheerder kan u dit alles, en nog veel meer, uithanden nemen en u daarmede veel zorgen besparen. Het opstellen van jaarverslagen en deze ook duidelijk naar een VvE vertalen is tevens een taak voor de professionele beheerder.

VvE Beheer certificering

Ondersteuning

Een goede beheerder ondersteunt het bestuur van de VvE. Denk hierbij o.a. aan het organiseren, verzorgen en notuleren van een jaarlijkse (ALV) algemene leden vergadering.

Ook zal de beheerder de leden adviseren bij het maken van keuzes voor de VvE.