Dienstenpakket

Wat zijn onze diensten?

Ons dienstenpakket

Direct VvE Beheer B.V. gaat over een belangrijk takenpakket.
Elke VvE heeft haar eigen wensen en behoeften. Wij willen u graag een professionele dienstverlening bieden,
die boven uw verwachtingen voldoet.
Dit willen wij bereiken met onze transparante, directe en oplossingsgerichte manier van werken.

Hieronder kunt u de diensten vinden die wij verlenen!

VvE

1. Het aanleggen en bijhouden van een ledenregister. Verwerking van mutaties in het
ledenregister.

2. Het informeren van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt informatie over de
vereniging. De eigenaar ontvangt tevens de inloggegevens van het VvE portaal.

3. Het jaarlijks organiseren, convoceren, bijwonen en notuleren van de ledenvergadering.

4. Het adviseren betreffende het opstellen van een huishoudelijk reglement.

5. Het regelmatig informeren van de leden. Leden hebben tevens altijd inzage in het VvE portaal.